Een slimme stad is een veilige stad

Hugh han e T8 Ym UW Jj Q0 unsplash

In een tijd waarin de veiligheid in steden voor steeds complexere uitdagingen zorgt, slaan Securitas, Orange en Robovision de handen in elkaar voor het onderzoekstraject “Smart city is a safe city”. Het onderzoekstraject draagt bij aan een veiligere samenleving dankzij geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) en het gebruik van 5G-connectiviteit.

De integratie van deze technologieën in het veiligheidsbeleid maakt een snellere, beter gecoördineerde en efficiëntere reactie op crisissituaties mogelijk. Zo zorgt het voor een aanzienlijke verbetering van de veiligheid van zowel burgers als hulpverleners.

De kern van het onderzoekstraject is de integratie van nieuwe technologieën zoals 5G en AI. 5G-netwerken zullen dienen als veilige datavervoerders en -verbinders, terwijl AI de cruciale taak van data-analyse op zich neemt. Door deze technologieën op elkaar af te stemmen wordt data niet alleen snel en veilig vervoerd, maar wordt ze ook gefilterd en intelligent verwerkt. Hierdoor kunnen veiligheidsinstanties op basis van gefundeerde inzichten sneller en adequater handelen. Van het gebruik van videobeelden voor deep learning tot patroonherkenning die real-time interventies en statistische analyses mogelijk maken: elke technologie draagt bij aan een proactievere benadering van stedelijke veiligheid.

Dit onderzoekstraject richt zich specifiek op enkele belangrijke uitdagingen voor slimme steden, zoals agressiedetectie, crowd control en het voorkomen van sluikstorten. Het gebruik van nieuwe technologische innovaties maakt het mogelijk om over te stappen van een reactieve naar een proactieve aanpak van deze uitdagingen. Veiligheidsinstanties kunnen niet enkel makkelijker reageren op incidenten, maar ze ook makkelijker en efficiënter voorkomen. Dankzij 24/7 cameratoezicht en geavanceerde analyses kunnen crowd control-maatregelen efficiënter worden uitgevoerd, kan sluikstorten in real time worden gedetecteerd en kan een gevecht worden ontdekt voor het escaleert. Dankzij de inzet van AI voor data-analyses herkennen veiligheidsinstanties gemakkelijker trends en kunnen ze strategisch inspelen op deze uitdagingen.

Ook op het veld innovatie uitrollen

Deze geavanceerde technologieën worden ook buiten de strategische controlecentra ingevoerd, waardoor mensen die op het terrein actief zijn tijdens noodsituaties er ook de voordelen van kunnen plukken. Zo is er het "Push to Talk"-initiatief, dat directe communicatie mogelijk maakt dankzij de snelheid en betrouwbaarheid van 5G. Met één druk op de knop is directe spraak- of datacommunicatie mogelijk, zonder vertragingen, wat cruciaal is voor de coördinatie en effectiviteit van de noodhulp. Daarnaast biedt de integratie van 5G in bodycams en dashcams de mogelijkheid om beeldmateriaal real-time te streamen. Dit biedt commandocentra en teams op het terrein een direct zicht op de situatie, wat onmiddellijke en accurate besluitvorming bevordert.

Door de krachten van 5G-connectiviteit en AI te bundelen, dragen Securitas, Orange en Robovision bij aan de creatie van slimme, veilige steden. Bovendien bewijst het onderzoekstraject dat het omarmen van technologische vooruitgang cruciaal is voor een veiligere samenleving.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%