Smart City & Industry

Smart city

Wat is de stad van de toekomst? Zullen slimme steden vormgeven hoe we samen leven, werken en spelen? En hoe zullen we communiceren met onze overheid of onszelf onderwijzen?

Sociaal-culturele en ethische kwesties die we in onze partnerschappen op tafel willen leggen: hoe technologie kan worden gebruikt om duurzame steden en industrieën te creëren die niet alleen afval verminderen en de efficiëntie verbeteren, maar ook de ruimte herdefiniëren waarin je perfectie nastreeft in de harmonie tussen natuur, werk en vrije tijd voor mensen, sociale integratie bevorderen en mensen laten uitblinken en gelukkig laten zijn door het delen en co-creëren van de slimme stadsoplossingen en duurzame industriële praktijken van de toekomst.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%